Förvaringsskåp Hide Away 70
Formgivet och produktutvecklat av Paul Thur för BALLINGSLÖV AB 2016